Gemeente Tervuren
A  A  A 

Privacybeleid


CVO Tervuren-Hoeilaart hecht veel belang aan het beschermen van uw privacy en het ontwikkelen van technologie die u de meest geavanceerde en veilige online ervaring geeft. Deze privacyverklaring is van toepassing op de website van het CVO en op de vertrouwelijke gegevens die bij inschrijving in een module worden gevraagd.

Door het gebruik van onze website en door zich in te schrijven in één (of meerdere) lesmodules maakt u kenbaar dat u akkoord gaat met de behandeling van gegevens zoals deze in deze verklaring wordt beschreven.

Het verzamelen van uw Persoonsgegevens

CVO Tervuren-Hoeilaart verzamelt persoonsgegevens, zoals uw e-mail adres, naam, thuis- en werkadres of telefoonnummer en dergelijke meer.

CVO Tervuren-Hoeilaart verzamelt deze gegevens in een databank die beveiligd is door de softwareontwikkelaar. Gegevens van deze databank worden uitsluitend gecommuniceerd naar het departement onderwijs, zoals bepaald in de omzendbrieven Volwassenenonderwijs.

Het personeel van het CVO Tervuren-Hoeilaart engageert zich om persoonlijke gegevens waartoe zij toegang hebben uitsluitend professioneel te gebruiken en nooit door te spelen aan derden. Dit staat in het privacy charter voor het personeel CVO Tervuren-Hoeilaart.


Gebruik Persoonsgegevens

CVO Tervuren-Hoeilaart verkoopt, noch verhuurt noch least cursistenlijsten aan derden. CVO Tervuren-Hoeilaart kan contact met u opnemen indien bv een lesmoment wordt verschoven of een les geannuleerd wordt wegens afwezigheid van de leerkracht of indien er bepaalde onduidelijkheden zijn ivm uw persoonsgegevens.

Persoonsgegevens die worden doorgegeven aan uw leerkracht beperken zich tot naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres en educatief verlof.

CVO Tervuren-Hoeilaart vraagt nooit naar gevoelige persoonlijke gegevens, zoals ras, religie of politieke voorkeuren.


Gebruik van Cookies

De website van CVO Tervuren-Hoeilaart gebruikt geen cookies.


Veiligheid van uw Persoonsgegevens

CVO Tervuren-Hoeilaart stelt uw persoonsgegevens veilig tegen ongeautoriseerde toegang, gebruik of openbaring. CVO Tervuren-Hoeilaart stelt de persoonsgegevens die u aanlevert aan computer servers veilig in een gecontroleerde, zekere omgeving, beschermd tegen ongemachtigde toegang, gebruik of openbaring.

Contact Informatie

CVO Tervuren-Hoeilaart heet uw commentaar betreffende deze Privacyverklaring welkom. Als u van mening bent dat wij niet gehandeld hebben op grond van deze verklaring, dan kunt u contact opnemen met het CVO via .