Gemeente Tervuren
A  A  A 

Italiaans


Benvenuti a tutti!!

Deze mooie taal leer je volgens een communicatieve methode waarbij de vier vaardigheden: spreken, luisteren, lezen en schrijven evenwichtig aan bod komen. De grammatica is geen doel op zich maar wordt functioneel aangebracht. Dat wil zeggen dat je alleen de grammaticale bouwstenen krijgt die je volgens je niveau in zeer concrete situaties nodig hebt.

Een dynamische didactiek (vaak ook speldidactiek) waarbij we binnen de klasgroep werken in kleine groepjes of met steeds wisselende partners zorgt ervoor dat cursisten zoveel mogelijk spreken, al samenwerkend leren en hun vrees om te spreken, overwinnen.

Naast het trainen van taalvaardigheden bieden we veel informatie over Italië om kennis te maken met de Italiaanse cultuur in al haar facetten! Liedjes beluisteren of zingen, film- en televisiefragmenten en als het kan buitenschoolse activiteiten dragen hier zonder twijfel toe bij.

Bij het spreken hebben we naast de typische taalhandelingen met rollenspelen ook veel aandacht voor de correcte uitspraak en intonatie.

De luisterteksten en/of kijkfragmenten gaan naargelang het niveau van semi-authentiek naar authentiek.

Vanaf het derde jaar maken we naast het standaard Italiaans ook ruimte voor regionale en informele varianten en wordt er ook veel aandacht besteed aan het onderscheid tussen formeel en informeel taalgebruik.


Italiaans 1    Italiaans 2    Italiaans 3    Italiaans 4    Italiaans 5

Uurrooster Italiaans

 

Inschrijvingsformulier talen