Gemeente Tervuren
A  A  A 

Toelatingsvoorwaarden


Algemeen :

Iedereen vanaf 16 jaar kan ingeschreven worden.

Talen : we onderscheiden twee situaties:

1. U kan zich direct inschrijven zonder een test te moeten afleggen op voorwaarde dat:

a. u zich inschrijft voor een basisniveau (niveau 1)

b. u in ons centrum of een ander erkend CVO het voorafgaande niveau gevolgd hebt en u hiervoor een attest behaalde

c. enkel voor Nederlands NT2 : u de intakeprocedure van het Huis van het Nederlands afgelegd hebt (hetzij in het Huis van het Nederlands zelf, hetzij op het CVO) , we schrijven u in op basis van het bekomen resultaat.

2. U kan ook in ons centrum een toelatingsproef afleggen. U kan zich hiervoor aanmelden tijdens de openingsuren van ons secretariaat of tijdens de eerste lesweek in de klas.

Met behulp van een meerkeuzentoets bepalen we dan uw niveau. U moet minstens 50% behalen voor de vragen van het voorgaande niveau.

Informatica : zie infofiches bij de cursusbeschrijving

Kleding : zie voorwaarden bij de cursusbeschrijving

Koken : zie voorwaarden bij de cursusbeschrijving